அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் சிதறிப் போனோம் கணனி தொழில்நுட்பம் கணக்காக சேர்ந்து விட்டோம் – 83 O/L வல்வை நண்பர்கள்

Leave a comment