பார்வையற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் புதிய ஸ்மார்ட் கைதடி

தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, எதிரே இருக்கும் பொருள் என்னவென்று அறிந்துகொள்ளும் வகையில் பார்வையற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் புதிய ஸ்மார்ட் கைதடியை(பிரம்பு) இந்தியாவின் கோவையைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இந்தியாவின், கோவையைச் சேர்ந்த மின்னணு மற்றும் மென்பொருள் பொறியியல் பட்டதாரிகள் அபுதாகித், ஆனந்தகிருஷ்ணன் ஆகியோரே, மேற்படி புதிய ஸ்மார்ட் கைதடியை வடிவமைத்துள்ளனர்.
எதிரே வரும் பொருட்களை அறிவதற்காகவும், மின்சாரப் பயன்பாட்டை வாய்மொழி மூலமாக கட்டுப்படுத்தவும், தனியாக இருக்கும்போது செய்திகள் மற்றும் பொதுஅறிவு உள்ளிட்டவற்றை அறிந்துகொள்ளவும் இது பயன்படுவதோடு, மூன்று வகையான தொழில்நுட்பங்களுடன் இந்தக் கருவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கருவி தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக பார்வையற்ற ஒருவர் கூறியுள்ளதோடு, இந்தக் கண்டுப்பிடிப்பு தமிழக அரசின் மாணவர்கள் கண்டுபிடிப்பு என்ற திட்டத்தில் தேர்வாகியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது

Leave a comment