வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்தின் தீர்தோற்சவமான இனறு அலையென திரண்ட பக்தர் வவெக்ஷ்ளத்தின் மத்தியில் மாலை இடம்பெற்ற கடற்தீர்த்தக் காட்சிகள்

0
641 views

வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்தின் தீர்தோற்சவமான இனறு அலையென திரண்ட பக்தர் வவெக்ஷ்ளத்தின் மத்தியில் மாலை இடம்பெற்ற கடற்தீர்த்தக் காட்சிகள்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here