இந்தமாதம் 15ஆம் திகதி அரசவிடு முறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

0
146 views

புத்தாண்டுவிடுமுறையின்பின்னர்வாரத்தின்இறுதிநாளான15ஆம்திகதிவெள்ளிக்கிழமையும்விடுமுறைவழங்கஅரசாங்கம்அறிவித்துள்ளது. இந்தவிடயத்தினைஉள்விவகாரஅமைச்சுஅறிவித்துள்ளது.
பெரும்எண்ணிக்கையிலானஉத்தியோகத்தர்கள்புத்தாண்டுகொண்டாட்டங்களைமுடித்துக்கொண்டுவெள்ளிக்கிழமை அலுவலகம்திரும்பமாட்டார்கள்என்றகாரணத்தினால்இவ்வாறுவிடுமுறைவழங்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here