மரண அறிவித்தலும் இறுதிக்கிரியை விபரங்களும் அமரர் சங்கரகாந்திலிங்கம் பாஸ்கர்பரமலிங்கம்

 

 

Leave a comment