வல்வை சிவகுரு வித்தியாசாலை மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் 2023

யா/வல்வை சிவகுரு வித்தியாசாலை  மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் 2023 தீருவில் மைதானத்தில் 03/03/2023 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

படங்கள்:கார்த்தி

Leave a comment