சிதம்பரா பரிசளிப்பை முன்னிட்டு மண்டப மேடை சீரமைப்பு

நாளை (11.11.2016) நடைபெறவுள்ள சிதம்பரா கல்லூரியின் பரிசளிப்பை முன்னிட்டு பிரதான மண்டபத்தின் மேடையை சீரடைத்து வண்ணம் பூசும் வேலைகளை பழைய மாணவர் சங்கத்தினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

Leave a comment